ค่าสอบ IELTS

ต้องเข้าใจว่าการสอบ IELTS แม้ทุกคนจะสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เช่น สอบแล้วได้คะแนน IELTS Band Score 5.5 ต้องการคะแนนที่สูงขึ้นก็สามารถสอบในครั้งถัดไป หรือครั้งอื่น ๆ ตามที่คุณต้องการ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การสอบทุกครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเสมอ ไม่ใช่การสอบฟรี หรือจ่ายเงินครั้งเดียวแล้สอบได้ตลอด ซึ่งสอบ IELTS ราคาเท่าไหร่ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้เพื่อจะได้วางแผนของตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมมาศึกษาข้อมูลว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด

 

I. สอบ IELTS ราคาเท่าไหร่ แต่ละประเภทต่างกันอย่างไร

สำหรับการสอบ IELTS ราคาจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทของผู้สอบว่าต้องการสอบเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยแบ่งราคาออก คือ

1. สอบ IELTS Regular

เป็นการสอบรอบทั่วไปสำหรับการนำไปใช้เพื่อยื่นสมัครเรียน สมัครงาน หรือย้ายถิ่นฐานในประเทศที่มีการใช้งานภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบ IELTS Academic ซึ่งจะเน้นในเรื่องความยาก และความเคี่ยวเพื่อเข้าเรียนต่อ หรือการสอบ IELTS General Training ข้อสอบไม่ยากเท่ากับแบบแรก เน้นสอบเพื่อสมัครงานหรือย้ายถิ่นฐาน มีค่าสอบอยู่ที่ 6,900 บาท ต่อการสอบ 1 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็น Paper หรือ Computer

2. สอบ ILETS UKVI

เป็นการสอบสำหรับนำเอาคะแนนไปยื่นขอวีซ่าในการเข้าประเทศสหราชอาณาจักรทั้งแบบ IELTS Academic UKVI ที่เน้นสอบเพื่อนำคะแนนไปขอสมัครเรียนต่อ และ IELTS General Training UKVI การย้ายถิ่นฐานหรือสมัครงาน จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้งแบบ Paper และ Computer อยู่ที่ 7,710 บาท

3. สอบ IELTS Life Skills

มีทั้งการสอบ IELTS Life Skills A1 สำหรับใช้ขอวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าแต่งงาน กับ IELTS Life Skills B1 วีซ่าในการเป็นพลเมืองหรือขอสัญชาติในบางประเทศ เน้นการสอบเฉพาะฟังและพูดเป็นหลัก โดยค่าสอบ IELTS ราคาอยู่ที่ 5,800 บาท ทั้งการสอบแบบกระดาษ (Paper) และการสอบคอมพิวเตอร์ (computer)

 

II. ค่าสอบ IELTS คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

เมื่อรู้ถึงค่าใช้จ่ายในการสอบ IELTS ราคาเท่าไหร่กันไปแล้ว มาที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วการสอบนี้จะคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด? ต้องอธิบายให้เข้าใจถึงเหตุผลในการสอบของแต่ละคน เป้าหมายในการสอบของคุณทำเพื่ออะไร?

หากต้องการสอบไอเอลเพื่อเอาคะแนนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก มีเป้าหมายชัดเจนในอนาคตว่าเรียนจบออกมาแล้วทำอะไร คะแนนนี้นับว่าสำคัญอย่างมาก หรือใครมีแผนย้ายไปทำงานในต่างประเทศ หรืออยากย้ายถิ่นฐานในอนาคต คะแนนสอบจะช่วยให้คุณทำเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ดังนั้นเมื่อสรุปออกมาแล้วการสอบ IELTS ราคาต่าง ๆ ตามที่บอกมาจึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้สอบเป็นหลัก แต่ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องเสียเงินบ่อยในการสอบควรฝึกฝนตนเองให้ดีพอ สอบครั้งเดียวแล้วได้คะแนนตามที่คาดหวังเอาไว้เลย