4 หลักเกณฑ์การทำเครื่องหมายข้อสอบ IELTS การเขียน

พวกคุณส่วนใหญ่ได้คะแนนต่ำ (ได้เพียง 5.0 – 5.5 IELTS Writing) เนื่องจากคุณไม่ได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพในเกณฑ์สองข้อ: การตอบสนองต่องานและความสอดคล้องกันและการประสานกัน
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของเกณฑ์เหล่านี้ได้อย่างไร? มาหาคำตอบกับโซลูชั่น Aboutielts.com เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ!

I. 4 เกณฑ์การให้คะแนนในการเขียน IELTS

1. ความสำเร็จของงาน (การตอบสนองต่องาน) (25%)

เกณฑ์นี้กำหนดว่าคุณตอบหัวข้อที่ถูกต้องหรือไม่ และเขียนหัวข้อนั้นออกไปแล้ว นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบยังใช้เกณฑ์นี้ในการประเมินเนื้อหาของคำตอบสำหรับคำถาม แนวคิดหลักของคุณมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ และดูว่าคุณได้พัฒนาแนวคิดเหล่านี้อย่างไร
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การตอบกลับงาน ก่อนอื่นคุณต้องตอบคำถามทุกข้อในหัวข้อที่กำหนด และคุณต้องตอบคำถามให้ถูกต้องและแสดงหลักฐานที่เหมาะสมเพื่อพิสูจน์ความคิดเห็นของเขา

2. ความสอดคล้องและความสามัคคี (25%)

การเชื่อมโยงกันหมายถึงการจัดระเบียบข้อมูลและการเชื่อมโยงกันหมายถึงการเชื่อมโยงกันและการเชื่อมโยงกันของความคิดในบทความ
ในเกณฑ์นี้ ผู้สอบจะประเมินและตรวจสอบโครงสร้างของแต่ละย่อหน้าในเรียงความของคุณเพื่อดูว่าเนื้อหาของบทความมีความสอดคล้องและสอดคล้องกันหรือไม่
ดังนั้นคุณต้องจัดเรียงบทความของคุณให้อ่านง่าย เข้าใจ และมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันตลอดทั้งบทความ

เช่น.:

ในแต่ละย่อหน้า คุณต้องมี “ประโยคหัวข้อ” แล้วนำไปใช้โดยให้แนวคิดเพื่ออธิบายหรือตัวอย่างเพื่อสนับสนุนแนวคิดหลัก (ประโยคหัวข้อ)

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้คำเชื่อมโยง (อย่างไรก็ตาม เป็นภาพประกอบ…) เพื่อทำให้บทความมีความสอดคล้องกันมากขึ้น

3. ทรัพยากรคำศัพท์ (25%)

ในเกณฑ์นี้ ผู้สอบต้องอาศัยสองส่วนในการประเมินว่าช่วงของคำศัพท์และการสะกดคำ:

– คลังคำศัพท์มีหลากหลายคำศัพท์ ผู้สอบจะพิจารณาว่าคุณใช้คำถูกต้องหรือไม่ คุณรู้วิธีใช้คำเหมือนหรือคำตรงข้ามเพื่อถอดความคำศัพท์ในข้อสอบหรือไม่..
– การสะกดเป็นปัญหาของการสะกดผิด คนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดนี้ และคนมักจะสะกดคำผิด ดังนั้น คุณควรสร้างนิสัยที่จะใช้เวลาสองสามนาทีในการอ่านเรียงความซ้ำเมื่ออ่านเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: ในบทความของคุณ คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เป็นทางการ

4. ช่วงไวยากรณ์และความแม่นยำ (25%)

นี่คือเกณฑ์ที่ผู้สอบใช้ในการประเมินความสามารถในการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์และกาลที่ผู้สมัครใช้ในการทดสอบได้อย่างยืดหยุ่น

เพื่อให้ได้คะแนนสูงในส่วนนี้ เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องและหลากหลาย (ประโยคประสม ประโยคที่ซับซ้อน การผกผัน และโครงสร้างที่เน้นย้ำ กาล) เป็นสิ่งสำคัญมาก

นอกจากนี้ คุณต้องหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดพื้นฐาน (ผิดกาล กริยาที่ไม่ถูกต้อง บทความ คำนามพหูพจน์ คำนามที่นับไม่ได้ ลำดับคำ…) เพราะยิ่งข้อผิดพลาดพื้นฐานที่ผู้สอบหัก เครื่องหมายก็จะยิ่งรุนแรงขึ้น
คุณไม่ควรใช้โครงสร้างเมื่อคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับโครงสร้างเหล่านี้ เพราะคุณจะเสียคะแนนเมื่อคุณทำผิด

II. ทำอย่างไรจึงจะทำได้ดี 4 เกณฑ์การเขียน IELTS

1. ความสำเร็จของงาน (การตอบสนองต่องาน) (25%)

 • ทำความคุ้นเคยกับการเขียนโครงร่างบทความ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นเนื้อหาที่จะรวมไว้ในบทความ
 • อ่านคำถามอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจปัญหาทั้งหมดที่ถามมา
 • พยายามระบุข้อมูลหลักและข้อมูลเฉพาะที่จะรวม
 • ตอบคำถามให้ตรงประเด็นและให้ข้อโต้แย้งที่ชัดเจน
 • ให้หลักฐานเพื่อสนับสนุนประเด็นของคุณ

2. ความสอดคล้องและความสามัคคี (25%)

 • เรียงความอย่างน้อย 250 คำ มักจะประกอบด้วย 4-5 ย่อหน้า (เกริ่นนำ, 2 – 3 ย่อหน้าเนื้อหา, บทสรุป)
 • คุณต้องจัดเรียงข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุมีผลในลำดับที่ถูกต้อง และคำและเครื่องหมายวรรคตอนมีความสมเหตุสมผล จากนั้นคุณจะได้รับความชื่นชมในเกณฑ์ส่วนนี้
 • นอกจากนี้ แต่ละย่อหน้าควรเน้นที่ประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว และให้ตัวอย่างหรือหลักฐานสนับสนุนประเด็นนั้น
 • การใช้คำเชื่อม (อย่างแรก อย่างสุดท้าย อย่างแรกเลยคือ…) ในบริบทที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคะแนนความเชื่อมโยงและความสามัคคี

3. ทรัพยากรคำศัพท์ (25%)

 • ในส่วนนี้ คุณควรใช้คำที่คุ้นเคยเหมาะสมกับหัวข้อ อย่างไรก็ตาม เป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คำที่สุภาพเกินไป เพราะคุณสามารถใช้บริบทที่ไม่ถูกต้องได้
 • จำกัดจำนวนการสะกดผิด
 • ให้ความสนใจกับวลีประสม
 • หลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เป็นทางการ

4. ช่วงไวยากรณ์และความแม่นยำ (25%)

 • ใช้โครงสร้างไวยากรณ์และกาลที่หลากหลาย (conditional, passive voice, perfect tense, อดีต, อนาคต…)
 • หลีกเลี่ยงคำผิดทางไวยากรณ์ เช่น คำนามพหูพจน์ คำนามนับไม่ได้ บทความ…
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ถูกต้องและการผันคำกริยาของกาล
 • ห้ามใช้เครื่องหมายวรรคตอนแบบสุ่ม โดยเฉพาะ ห้ามใช้เครื่องหมายตกใจ เครื่องหมายคำถาม ในบทความ เพราะมักใช้ในภาษาพูด