Kỳ Thi IELTS Trên Máy Tính

Hiện tại, hình thức thi IELTS trên máy tính đã chính thức có mặt tại IDP Và British Council. Bên cạnh đó, bạn vẫn có thể lựa chọn bài thi IELTS trên giấy theo ý muốn.

Thi IELTS trên máy tính sẽ được tổ chức vào những ngày cố định và thời hạn đăng ký thi sẽ kết thúc 4 ngày trước khi kỳ thi diễn ra, tùy theo số lượng chỗ ngồi còn trống.

Lệ phí thi 4.664.000 VNĐ

I. Hình thức thi IELTS trên máy tính có gì đặc biệt?

Nếu lựa chọn hình thức thi mới này, thí sinh sẽ tham gia bài thi Nghe, Đọc và Viết hoàn toàn trên máy tính. Bài thi Nói vẫn sẽ được giữ nguyên với 15 phút thi trực tiếp với Giám khảo, bởi theo chúng tôi, đó là phương pháp tối ưu nhất để đánh giá kỹ năng nói của bạn cũng như để mô phỏng việc giao tiếp thực tế trong cuộc sống hằng ngày.

Ngoài ra, tất cả những yếu tố khác liên quan tới bài kiểm tra vẫn sẽ không thay đổi dù là bài thi được thực hiện trên máy tính hay trên giấy.

Sau khi kỳ thi kết thúc, kết quả thi IELTS trên máy tính sẽ được trả về trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày bạn hoàn thành tất cả các phần của bài IELTS.

1. Cấu trúc đề thi IELTS vẫn giữ nguyên

  • Nội dung
  • Thời gian làm bài
  • Các dạng câu hỏi
  • Cách chấm điểm
  • Nguyên tắc bảo mật
  • Bài thi Nói (thi trực tiếp với Giám khảo)

2. Kết quả thi IELTS trong vòng 3-5 ngày

Bất kể bạn chọn thi IELTS trên máy tính hay trên giấy, bạn đều sẽ nhận được bảng điểm IELTS chính thức (TRF) và có giá trị như nhau. Tuy nhiên, kết quả thi IELTS trên máy tính sẽ được trả trong khoảng thời gian từ 3 tới 5 ngày kể từ ngày thi chính tại IDP.

II. Làm quen với hình thức thi IELTS trên máy tính

Đoạn video ngắn dưới đây sẽ hướng dẫn cũng như giúp bạn chuẩn bị thật tốt cho bài thi IELTS trên máy tính sắp tới.

Trước khi bắt đầu bài thi của mình, hãy dành thời gian đủ để làm quen cũng như hiểu rõ về cấu trúc đề thi IELTS trên máy tính. Những mẫu ví dụ dưới đây sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan hơn về những phần sẽ thực hiện trong phần thi Nghe, Đọc và Viết.

III. Bài thi Nghe (học thuật & tổng quát)

Hãy luyện tập với các bài kiểm tra mẫu. Những bài kiểm tra này không chỉ giúp bạn biết cách kiểm soát màn hình hiển thị bài thi Nghe trong quá trình thi mà còn tạo cơ hội để bạn có thể thực hành thử kỹ năng này qua các câu hỏi mẫu.

Các dạng câu hỏi trong bài thi Nghe IELTS trên máy tính sẽ giống với bài thi trên giấy và đều có thể sẽ xuất hiện ở một trong bốn phần của bài thi Nghe:

• Câu hỏi lựa chọn
• Nối các thông tin
• Xác định loại Bản kế hoạch, bản đồ, biểu đồ
• Hoàn thành biểu mẫu (Form)
• Hoàn thành ghi chú (Note)
• Hoàn thành bảng số liệu (Table)
• Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart)
• Hoàn thành tóm tắt (Summary)
• Hoàn thành câu (Sentence)
• Câu hỏi với câu trả lời ngắn

IV. Bài thi Đọc & Viết (học thuật)

Hãy luyện tập với các bài kiểm tra mẫu. Những bài kiểm tra này không chỉ giúp bạn biết cách kiểm soát màn hình hiển thị trong quá trình làm bài thi Đọc và Viết mà còn tạo cơ hội để bạn thực hành thử kỹ năng này qua các câu hỏi mẫu.

Các dạng câu hỏi phần Đọc trong bài thi IELTS trên máy tính vẫn được giữ nguyên như trên bài thi trên giấy và có thể sẽ xuất hiện ở một trong ba phần của bài thi Đọc:

• Câu hỏi nhiều lựa chọn (multiple choices)

• Xác định thông tin (Đúng/Sai/Không được nhắc tới)

• Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Đúng/Sai/Không được nhắc tới)

• Nối các thông tin

• Nối tiêu đề

• Nối đặc điểm

• Nối câu kết thúc

• Hoàn thành câu (Sentence)

• Hoàn thành phần tóm tắt (Summary)

• Hoàn thành ghi chú (Note)

• Hoàn thành bảng (Table)

• Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart)

• Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram label)

• Câu hỏi với câu trả lời ngắn

Bài thi Viết học thuật IELTS trên máy tính cũng có dạng câu hỏi như bài thi trên giấy:

• Ở phần 1, bạn sẽ được cho một biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích các thông tin được cung cấp qua ý hiểu của mình. Bạn có thể sẽ được yêu cầu phải mô tả, giải thích các bước của một quá trình, cách một vật hoạt động hoặc miêu tả một đối tượng hay một sự kiện.

• Ở phần 2, bạn được yêu cầu viết một bài văn trả lời về một quan điểm, một vấn đề hoặc một tranh luận.

V. Bài thi Đọc & Viết (tổng quát)

Hãy luyện tập với các bài kiểm tra mẫu. Những bài kiểm tra này không chỉ giúp bạn biết cách kiểm soát màn hình hiển thị trong quá trình làm bài thi Đọc và Viết mà còn tạo cơ hội để bạn thực hành thử kỹ năng này qua các câu hỏi mẫu.