Browsing Category

Thủ Thuật IELTS

IELTS Vocabulary Topic Noise and Ideas

Topic Noise là topic có thể không phải rất phổ biến trong IELTS như các topic khác nhưng vẫn có khả năng ra đề trong cả IELTS Speaking và Writing nhé. Thường topic này hay đi kèm với Quite Place - những không gian yên tĩnh.
Read More...