Browsing Category

Kỳ Thi IELTS

Lịch Thi IELTS năm 2022

Bạn có biết hiện nay IDP (Tổ Chức Giáo Dục Quốc Tế) và British Council (Hội Đồng Anh) không chỉ tổ chức thi ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, mà còn tổ chức thi tại hơn 20 tỉnh và thành phố trên cả nước Việt Nam, với lịch…
Read More...