Các Dạng Bài Thường Gặp Trong IELTS Reading

Phần thi Reading gồm 3 bài đọc dài có mức độ khó dễ khác nhau. Các dạng bài IELTS Reading đa dạng, mỗi bài đọc lại đưa ra 3 – 4 dạng câu hỏi khác nhau. Thí sinh có 60 phút để hoàn thành 40 câu hỏi mang tính học thuật cao nhưng sẽ không mang nặng tính chất nghiên cứu chuyên ngành.

Do đó, để đạt điểm cao trong kỹ năng này, bạn cần làm quen và luyện tập tất cả các dạng bài thường gặp trong IELTS Reading để nắm rõ tips trả lời của mỗi dạng.

I. Một Số Thông Tin Về Phần Thi IELTS Reading

  • Thời gian bài thi: 60 phút
  • Cấu trúc bài thi: 3 passage với 40 câu hỏi
  • Hình Thức Thi: Hai hình thức thi IELTS Reading Academic và General.

Cách Tính Điểm IELTS Reading

Xem thêm: Những Bí Quyết Luyện Thi IELTS Reading Hiệu Quả

Quy Trình Các Bước Làm Bài Thi IELTS Reading

II. Các Dạng Bài IELTS Reading Và TIPS Để Làm Bài

1. Sentence completion (hoàn thành câu)

Trong loại câu hỏi này, bạn sẽ thấy một câu không hoàn thiện. Bạn phải hoàn thành nó bằng những từ trong bài đọc. Do đó bạn cần nhanh chóng định vị đoạn văn có chứa câu trả lời để tìm ra từ thích hợp.

Tips:

  • Xác định loại từ phù hợp với chỗ trống cần điền (noun. verb, adj hay preposition)
  • Xác định thông tin ở trong đoạn văn nào để chọn từ cho chính xác
  • Các câu trả lời thường xuất hiện theo trình tự văn bản
  • Phần tóm tắt phải chính xác về mặt ngữ pháp, vì vậy bạn hãy đảm bảo từ bạn chọn phù hợp với ngữ pháp chung của câu.
  • Kiểm tra xem đề bài cho phép chọn tối đa bao nhiêu từ (các dữ kiện NO MORE THAN TWO/ THREE WORDS)

2. Summary Completion (Hoàn thành đoạn tóm tắt)

Một phần tóm tắt của bài đọc sẽ được trao cho bạn, nhiệm vụ của bạn là hoàn thành một đoạn Summary bằng việc sử dụng không quá 3 từ hay 1 con số được lấy ra từ bài văn để điền các chỗ trống.

Lưu ý rằng bạn chỉ đước sử dụng các từ có sẵn trong bài văn, và không được sử dụng vượt quá số từ được cho phép

Tips:

  • Xác định loại từ phù hợp với chỗ trống cần điền (noun. verb, adj hay preposition)
  • Xác định thông tin ở trong đoạn văn nào để chọn từ cho chính xác
  • Kiểm tra xem đề bài cho phép chọn tối đa bao nhiêu từ (các dữ kiện NO MORE THAN TWO/ THREE WORDS)
  • Các câu trả lời thường xuất hiện theo trình tự văn bản
  • Phần tóm tắt phải chính xác về mặt ngữ pháp, vì vậy bạn hãy đảm bảo từ bạn chọn phù hợp với ngữ pháp chung của câu.

3. Identifying Information (chọn lọc thông tin)

Đây là các loại câu hỏi yêu cầu bạn phải xác định xem thông tin đã cho là đúng hay không để trả lời Yes/No/Not Given hoặc True/ False /Not given. Loại câu hỏi này khá khó vì sẽ khiến người đọc bị phân vân, đòi hỏi cần phải đọc tìm chi tiết trong bài và các từ ngữ khoá (Key words).

Tips

  • Hiểu rõ ý nghĩa của từng câu trả lời
  • Yes/ True = thông tin tương tự có hiện diện trong văn bản
  • No/ False = thông tin trái ngược có hiện diện trong văn bản
  • Not Given = thông tin không hiện diện trong văn bản
  • Tìm cách diễn đạt khác của statement được đưa ra trong câu hỏi trước khi bắt đầu tìm đáp án

4. Matching headings (chọn tiêu đề)

Dạng câu hỏi này yêu cầu bạn chọn một tiêu đề từ các tiêu đề nhất định và đặt vào từng đoạn văn. Chủ yếu, nếu bạn đã hiểu rõ văn bản nhất định, bạn sẽ có thể tạo ra một tiêu đề ra khỏi mỗi đoạn. Câu hỏi này không quá khó để tìm ra đáp án, chỉ lần dùng kỹ năng đọc nhanh và đánh dấu từ khoá quan trọng.

Tips 

  • Đọc các heading trước, đọc văn bản sau
  • Thường có nhiều heading hơn số bạn cần match
  • Phân tích các heading trước khi bạn cố gắng nối chúng với các section và đoạn của bài
  • Câu trả lời thường được đánh dấu dưới dáng số La Mã (i, ii, iii, iv…), hãy đọc kỹ hướng dẫn để điền cho đúng
  • Các câu trả lời không sắp xếp theo quy luật logic nào cả

5. Features matching (Nối đặc điểm)

Đây là những loại câu hỏi đòi hỏi bạn phải tìm thông tin cụ thể về đặc điểm của một người hoặc một địa điểm hay một điều nổi bật trong bài.

Đề bài sẽ cung cấp danh từ riêng và bạn cần phải nối chúng với những câu mang thông tin miêu tả đặc điểm nổi bất nhất của danh từ đó.

Các Dạng Bài Thường Gặp Trong IELTS Reading

6. Matching Sentence Endings (ghép câu hoàn chỉnh)

Matching sentence endings là dạng đề mà chúng ta sẽ được cho trước một loạt các câu chưa hoàn chỉnh, chưa kết thúc ( thường đánh số thứ tự là 1, 2, 3, 4 ) và một danh sách các câu trả lời để kết thúc các câu chưa hoàn chỉnh kia (thường là A, B, C, D).

Nhiệm vụ và yêu cầu đối với chúng ta là nối những câu chưa hoàn chỉnh với phần kết thúc phù hợp dựa trên bài đọc có sẵn.

Tips:

  • Đọc qua các câu cho sẵn và đọc các đáp án endings có thể chọn
  • Chuẩn bị sẵn các cách paraphrase
  • Tìm thông tin tương ứng trong văn bản
  • Chọn phương án ending phù hợp nhất với thông tin được cho trong văn bản
  • Câu hoàn chỉnh phải chính xác về mặt ngữ pháp
  • Câu trả lời thường được đánh dấu bằng chữ cái (A, B, C…), hãy đọc kỹ hướng dẫn để chọn cho đúng
  • Đề bài thường cho nhiều endings hơn là số bạn cần để điền

7. Information Matching (Nối thông tin)

Những loại câu hỏi này đưa ra cho bạn 4 đến 5 câu trong bài đọc và yêu cầu bạn tìm đoạn văn trong bài có chứa thông tin đã cho. Thông tin được đưa ra có thể không phải ý chính của đoạn nên nếu chỉ đọc câu đầu và cuối của mỗi đoạn sẽ không thể tìm được câu trả lời.

8. Short-Answer Questions (viết câu trả lời ngắn)

Dạng câu hỏi này sẽ yêu cầu bạn trả lời với số từ nhất định “NO MORE THAN … WORDS “nên bạn cần đặc biệt lưu ý. Gạch chân vào từ khoá trong câu hỏi và dùng kỹ năng đọc lướt để tìm thông tin nhanh chóng.

Tips:

  • Câu hỏi được thực hiện theo trình tự bài đọc nên bạn cứ việc trả lời từ câu này đến câu kế tiếp.
  • Đọc câu hỏi rồi đọc đoạn văn, phải hiểu rõ ý câu hỏi rồi mới tìm câu trả lời.
  • Chú ý chỉ dẫn ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER’
  • Câu trả lời không bắt buộc phải đúng ngữ pháp, chỉ cần đúng ý là được.
  • Lấy thông tin từ bài đọc, không trả lời bằng ý kiến cá nhân
  • Mẹo nhỏ nhưng không phải là tất cả: Keywords trong câu hỏi thường là Nouns (danh từ) hoặc Noun phrases (cụm danh từ) nên bạn có thể chú trọng tìm phần này trước.
  • Khi có keywords, luôn liên tưởng đến từ đồng nghĩa để tìm thông tin.

9. Multiple Choices (câu hỏi có nhiều lựa chọn)

Đây là những loại câu hỏi yêu cầu bạn chọn đúng câu trả lời từ những lựa chọn nhất định bằng chữ hoa của ABC và loại câu hỏi này kiểm tra khả năng hiểu thông tin chi tiết và cụ thể.

Tips:

  • Tìm cách diễn đạt lại thông tin trong câu hỏi và phương án được cho sẵn
  • Xác định vị trí của thông tin trong văn bản
  • Câu trả lời thường được đánh dấu bằng chữ cái (A, B, C…), hãy đọc kỹ hướng dẫn để chọn cho đúng

10. Notes/ Table/ Diagram completion (Hoàn thành các ghi chú/ bảng/ biểu đồ tóm tắt)

Chủ yếu ở những câu hỏi này, bạn sẽ được cung cấp đoạn ghi chú, biểu đồ hoặc một đoạn tóm tắt với các từ còn trống. Hãy vận dụng những từ đồng nghĩa, trái nghĩa để tìm ra đáp án chính xác nhất.

Trong trường hợp, không tìm ra được đáp án cho các câu hỏi khi 60 phút sắp hết, đừng bỏ trống nó, cố gắng khoanh một đáp án hoặc tìm một từ ngữ có khả năng đúng cao nhất mà bạn phân vân.

Tips:

  • Đọc hướng dẫn, gạch Key và liên tưởng đến các từ đồng nghĩa.
  • Đọc lướt bài để hiểu ý chính
  • Đọc tóm tắt và đọc câu hỏi để hiểu rõ dạng từ cần điền cũng như các thông tin được cung cấp. Ghi nhớ key để tìm lại thông tin trong đoạn văn.
  • Đọc kỹ lại bài đọc và lấy bút dò theo hướng sơ đồ/ bảng để biết mình đang đâu của bảng/ sơ đồ.
  • Sau khi điền xong, kiểm tra lại ngữ pháp, dạng từ đã đúng chưa và có bị sai chính tả hay không.

III. Một Số Lưu Ý Khi Làm Bài Thi IELTS Reading

  • Đối với dạng điền từ, luôn luôn xác định loại từ cần điền, chú ý đến các yếu tố chính tả. Ngoài ra đừng điền quá giới hạn từ cho phép. Các từ có dấu gạch nối ở giữa như cutting-edge được tính là 1 từ.
  • Trước khi bắt tay vào làm bài, dành 1-2 phút đọc lướt qua để nắm ý chính, có thể đọc thêm các câu mở đầu của từng đoạn văn và gạch chân từ khóa chính.
  • Trong câu hỏi, khoanh tròn từ khóa quan trọng, gạch chân từ khóa phụ.
  • Câu hỏi sẽ không lấy trực tiếp toàn bộ dữ kiện có sẵn từ bài mà có cách sử dụng câu tương đồng, vận dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa linh hoạt. Thiếu vốn từ vựng sẽ dẫn đến nhiều sai lầm khi làm bài.
  • Không bao giờ dành quá nhiều thời gian cho 1 câu trả lời.
  • Thông thường khi luyện đề thi, đừng chỉ bấm đồng hồ trong đúng 60 phút, hãy giảm xuống còn 50 phút, đây là phương pháp giúp bạn đẩy mạnh cường độ tập trung lên mức cao nhất. Quen với nhịp độ này, khi làm bài thi thật bạn sẽ tiết kiệm được thời gian để soát lại toàn bộ câu hỏi.

Các bạn có thể truy cập vào Ielts.tools để luyện thêm đề thi IELTS Reading. Đây là trang web hoàn toàn miễn phí nhé!