Sharpen your Matching Information Trong IELTS Reading Skill

Luyện tập dạng bài MATCHING INFORMATION trong IELTS Reading với các bước làm bài hiệu quả nhé!

1. MATCHING INFORMATION là gì?

Đây là một trong những dạng bài khó của Reading, đối với mình, dạng bài dễ tìm đáp án hơn Matching Headings, nhưng đáp án dễ sai hơn và khó loại trừ hơn Matching Headings. Matching Information là dạng bài họ sẽ cho mình những câu thông tin và nhiệm vụ là phải xác định câu thông tin đó nằm ở đoạn nào trong bài đọc.

Và 1 lưu ý là Matching Headings thì 1 đoạn văn chỉ có 1 Headings, nhưng Matching Information thì 1 đoạn văn có thể chứa nhiều “câu chứa thông tin”. Cho nên Paragraph A, B hoặc C… có thể xuất hiện trong đáp án nhiều hơn 1 lần nhé. Thường mình thấy xuất hiện nhiều lắm là 2 lần thôi, chứ 3 hoặc 4 lần thì khả năng cao là bạn… sai rồi đó!

Nhìn chung đây là dạng các bạn không thể đọc lướt, đọc sơ qua là có thể tìm được đáp án, mà phải đọc từng câu trong đoạn văn đó nhé! Vì thường “information” này sẽ nằm rải rác các câu xuyên suốt đoạn văn, đừng nhầm lẫn với “headings” là nội dung chính của từng đoạn nhé!

การจับคู่ข้อมูล

Lát nữa bên dưới sẽ nói sâu hơn nhé, nhìn sơ qua để nhận biết dạng bài nè:

 

Xem Thêm: Sharpen Your Short Answer Trong IELTS Reading

Sharpen your IELTS Reading Skill Matching Features

2. Cách làm bài – Matching Information Trong IELTS Reading

Nếu gặp dạng bài này thì bạn nên làm song song với các dạng bài còn lại trong cùng 1 bài đọc.

Ví dụ bài đọc Passage 2 có dạng Matching Information, dạng T/F/NG và Completion, thì bạn nên gạch chân keywords của tất cả 3 dạng, sau đó ráng đọc lại keywords của dạng Matching Information và nhớ. Rồi chuyển qua đọc bài để làm dạng T/F/NG và Completion.

Trong quá trình đọc bài, nếu thấy keywords trong dạng Matching Information được paraphrase/ được nhắc đến ở đoạn nào thì chọn đáp án luôn là đoạn văn đó cho phần Matching Information.

Lưu ý là nên đọc thật kỹ thông tin và tìm keywords nổi bật, đừng gạch chân hết dẫn đến không nhớ và rối mắt. Thường các “information” trong câu hỏi rất riêng biệt và dễ nhận ra chúng không liên quan đến nhau lắm.

Tuy nhiên vẫn sẽ có 2-3 câu “information” hơi hơi giống nhau, hoặc mang thông tin giống nhau để làm cho bạn phân vân. Hoặc cũng là 1 câu “Information” nhưng có tới 2 đoạn văn chứa thông tin đó gây hoang mang.

Nếu bạn phân vân câu nào thì nhớ khoanh tròn lại câu đó và để làm sau. Vì trong quá trình làm những dạng khác thì chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời. Mình lấy ví dụ cho dạng này nhé!

C. Yawning is universal to humans and many animals. Cats, dogs and fish yawn just like humans do, but they yawn spontaneously. Only humans and chimpanzees, our closest relatives in the animal kingdom, have shown definite contagious yawning. Though much of yawning is due to suggestibility, sometimes people do not need to actually see a person yawn to involuntarily yawn themselves: hearing someone yawning or even reading about yawning can cause the same reaction.

D. However, contagious yawning goes beyond mere suggestibility. Recent studies show that contagious yawning is also related to our predisposition toward empathy— the ability to understand and connect with others’ emotional states. So empathy is important, sure, but how could it possibly be related to contagious yawning? Leave it up to psychologists at Leeds University in England to answer that. In their study, researchers selected 40 psychology students and 40 engineering students. Generally, psychology students are more likely to feel empathy for others, while engineering students are thought to be concerned with objects and science. Each student was made to wait individually in a waiting room, along with an undercover assistant who yawned 10 times in as many minutes. The students were then administered an emotional quotient test: students were shown 40 images of eyes and asked what emotion each one displayed. The results of the test support the idea that contagious yawning is linked to empathy. The psychology students—whose future profession requires them to focus on others—yawned contagiously an average of 5.5 times in the waiting room and scored 28 out of 40 on the emotional test. The engineering students—who tend to focus on things like numbers and systems—yawned an average of 1.5 times and scored 25.5 out of 40 on the subsequent test.

Read paragraphs A—F. Which paragraph contains the following information? NB You may use any letter more than once.

1 Humans’ imaginations can cause yawning.

2 Research shows that yawning is closely related to occupations.

Sau đó, gạch chân từ khóa trong các câu sau

1. Humans’ imaginations can cause yawning.

-> Từ khóa: imaginations, cause yawning

2. Research shows that yawning is closely related to occupations.

->  Từ khóa: yawning, closely related, occupations

Đọc bài đọc chúng ta thấy:

1. Humans’ imaginations can cause yawning

= hearing someone yawning or even reading about yawning can cause the same reaction.

– > Paragraph C

2. Research shows that yawning is closely related to occupations.

= In their study, researchers selected 40 psychology students and 40 engineering students……….. The results of the test support the idea that contagious yawning is linked to empathy. The psychology students—whose future profession requires them to focus on others—yawned contagiously an average of 5.5 times in the waiting room and scored 28 out of 40 on the emotional test. The engineering students—who tend to focus on things like numbers and systems—yawned an average of 1.5 times and scored 25.5 out of 40 on the subsequent test.

-> Paragraph D

Free Test and Practice with IELTS.TOOLS