IELTS Speaking Topic Work Và Study

IELTS Speaking Part 1 thường được khởi đầu với câu hỏi bạn là học sinh hay đã đi làm, bạn đang học ngành gì…và những câu liên quan đến học tập, công việc. Vậy mở đầu sao cho thuận lợi? Cùng tìm hiểu các câu hỏi hay gặp và cách trả lời ghi điểm với chủ đề School and Work nha.

IELTS SPEAKING TOPIC WORK Và STUDY

1. Sample questions – Một số câu hỏi mẫu

– What do you study?/ What is your major?

Bạn đang học gì?/ Chuyên ngành học của bạn là gì?

– What do you do?/ What is your job?/ What do you do for a living?

Công việc của bạn là gì?

– Where do you work/study?

Bạn làm việc/học tập ở đâu?

– Why did you choose your job/major?

Vì sao bạn chọn công việc/ngành học của bạn?

– Do you like your job/major?

Bạn có thích công việc/ngành học của mình không?

2. Useful structures – Các câu trúc hay

A. Study

–  I study at (school/university) and major in…

Tôi học tại trường … và ngành học của tôi là …

– I chose my major because …

Tôi chọn ngành học của tôi bởi vì…

– I really enjoy my study program because…

Tôi rất thích chương trình học của tôi vì…

– The best thing about my study program is ….

Thứ tuyệt nhất về chương trình học của tôi là…

– I will be qualified for/in… when I finish my study program

Tôi sẽ đủ trình độ/chuyên môn trong lĩnh vực gì khi tôi kết thúc chương trình học

– I will obtain my diploma/degree in …

Tôi sẽ nhận bằng tốt nghiệp trung học (high school diploma)/ bằng đại học (degree) vào thời gian nào đó

B. Work

– I’m currently working as a(n)… at…

Hiện tôi đang là …. tại…

– I’m responsible for…

Tôi chịu trách nhiệm chính trong việc…

– I am licensed/certified as a(n)…

Tôi được cấp phép/chứng nhận làm…

– I feel satisfied with my job because…

Tôi cảm thấy hài lòng với công việc của tôi bởi vì…

– I chose this job/position because…

Tôi lựa chọn công việc/vị trí này bởi vì…

– My work is usually very (adjective)

Công việc của tôi thường rất…

 

Test IELTS Free Tại Đây 

 

3. Sample answers – IELTS Speaking Topic Work Và Study

– What do you do?

I’m currently working as a Communications Officer at a company specialized in educational services. I’ve worked here for 2 years, and I’m mainly responsible for creating content to promote the company’s brand and services.

(Tôi hiện đang làm nhân viên truyền thông tại một công ty chuyên về dịch vụ giáo dục. Tôi đã làm việc ở đây được 2 năm và tôi chịu trách nhiệm chính trong việc tạo nội dung để quảng bá thương hiệu và dịch vụ của công ty)

Format: Position (vị trí công việc), Employer (nơi làm việc), Related information (thông tin liên quan)

– What do you study?

Currently, I major in Public Health at Tulane University. This is a particularly popular major at my school with amazing faculty and curriculum so I really enjoy it.

(Hiện tại, tôi học chuyên ngành Y tế công cộng tại Đại học Tulane. Đây là một chuyên ngành đặc biệt phổ biến tại trường của tôi với đội ngũ giảng viên và chương trình giảng dạy tuyệt vời nên tôi thực sự thích nó)

Format: Major (ngành học), School (trường), Related information (thông tin liên quan)

– Why did you choose your job?

I chose my job because working in Communications has always been one of my career goals. My job provides me with a lot of opportunity for professional development, and it pays well.

(Tôi chọn công việc của mình vì làm việc trong lĩnh vực truyền thông luôn là một trong những mục tiêu nghề nghiệp của tôi. Công việc của tôi mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội để phát triển chuyên môn và nó được trả công xứng đáng)

Format: Reason 1, Reason 2, Reason 3

 

Xem thêm:

Hướng dẫn cách giới thiệu bản thân trong IELTS Speaking Part 1

Phương Pháp Tự Học IELTS Speaking Từ 0 – 7.0+ Cho Người Mới Bắt Đầu

 

IELTS SPEAKING PRIMARY SCHOOL

1. Sample questions

– How old were you when you started school?

Bạn bắt đầu đi học lúc bao nhiêu tuổi?

– How did you get to school?

Bạn từng đến trường bằng gì?

– Did you like your primary school?

Bạn có thích trường tiểu học của mình không?

– What did you do in your leisure time in your primary school?

Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh ở trường tiểu học?

2. Useful structures

– My school was within walking distance from my house

Trường học của tôi cách nhà tôi 1 đoạn đi bộ

– I started formal education at the age of 6

Tôi bắt đầu đi học chính thức vào năm 6 tuổi

– My mother/father drove me to school

Mẹ/Bố tôi chở tôi đến trường

– My friends and I often played together on the playground during recess

Bạn bè tôi và tôi thường chơi với nhau trên sân chơi vào giờ giải lao

– I had a lot of great memories with my childhood friends

Tôi đã có nhiều kỉ niệm tuyệt vời với những người bạn thời thơ ấu của mình

3. Sample answers

– How did you get to your primary school?

My father usually drove me to school in the morning on his way to work. However, since my school was within walking distance from my house, I would just walk to school when my parents were busy.

(Bố tôi thường chở tôi đến trường vào buổi sáng trên đường đi làm. Tuy nhiên, vì trường tôi chỉ cách nhà tôi một đoạn đi bộ nên tôi sẽ chỉ đi bộ đến trường khi bố mẹ tôi bận)

Format: Answer (câu trả lời chính), Alternative (câu trả lời thêm/hướng trả lời khác), Reason (lý do)

– What did you do in your leisure time in your primary school?

My friends and I often played together on the playground during recess. We also enjoyed grabbing snacks from the school’s cafeteria because we often got hungry after playing.

(Tôi và các bạn thường cùng nhau ra sân chơi trong giờ ra chơi. Chúng tôi cũng thích lấy đồ ăn nhẹ từ căng tin của trường vì chúng tôi thường đói sau khi chơi)

Format: Answer (câu trả lời chính), Alternative (câu trả lời thêm/hướng trả lời khác), Reason (lý do)

IELTS SPEAKING SUBJECT

1. Sample questions

– Do you like Mathematics?

Bạn có thích môn Toán không?

– Do you think Mathematics is important?

Bạn có nghĩ môn Toán quan trọng không?

– Do you often use a calculator?

Bạn có thường xuyên sử dụng máy tính cầm tay không?

– When did you start to learn Mathematics?

Bạn bắt đầu học môn Toán từ khi nào?

– Are you good at Mathematics?

Bạn có giỏi Toán không?

2. Structures

– It’s my absolute favorite subject because…

Đó là môn học yêu thích nhất của tôi vì…

– I’m not exactly fond of Mathematics because …

Tôi không thực sự thích môn Toán vì…

– My teacher was very inspiring

Giáo viên của tôi truyền cảm hứng

– I wasn’t particularly good at Math

Tôi không thực sự giỏi Toán

– Math was a challenging subject for me

Toán là một môn học khá khó với tôi

– I was quite mathematically gifted

Tôi có năng khiếu trong môn Toán

3. Sample answers

– Do you like Mathematics?

When I was in school, I wasn’t particularly good at Math but I did enjoy the subject because my teacher was very inspiring. She made me realize the importance of Math and always captured my attention in her lessons.

(Khi còn đi học, tôi không đặc biệt giỏi môn Toán nhưng tôi rất thích môn học này vì giáo viên của tôi rất truyền cảm hứng. Cô ấy đã khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của môn Toán và luôn thu hút sự chú ý của tôi trong các bài học của cô)

Format: Answer (câu trả lời chính) Reason (Lý do) Further explanation (giải thích sâu hơn)

– Do you think Math is important?

Yes, I do think that Math has a lot of important applications in our lives. For example, we need to understand calculations and basic statistics in order to manage personal finances.

(Tôi nghĩ rằng Toán học có rất nhiều ứng dụng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, chúng ta cần hiểu các phép tính và thống kê cơ bản để quản lý tài chính cá nhân)

Format: Answer (câu trả lời) Explanation (giải thích)

Trên đây là những kiến thức sơ lược về IELTS Speaking Part 1 topic School (Study) and Work, các bạn cùng lưu về học nhé!