Cách Paraphrase Lại Đề Bài IELTS Writing Task 2

Mở bài trong Task 2 thường có 2 phần: paraphrase đề bài và lead-in. Paraphrase là một thuật ngữ phổ biến trong IELTS, là hành động diễn giải lại ý của đầu bài theo cách khác. Đơn giản hơn, khi chúng ta paraphrase đề bài, chúng ta đang “đạo lại” nó. Vậy hôm nay hãy cùng đồng hành với About IELTS để học cách paraphrase lại đề bài IELTS Writing Task 2 một cách thật hoàn hảo các bạn nhé.

Có 2 cách paraphrase đề bài. Cách thứ nhất là paraphrase từng từ, tức là ứng với mỗi từ của đầu bài ta tìm một từ khác có nghĩa giống hoặc tương đương. Cách thứ hai là paraphrase ý, tức là nói lại đề bài theo cách hiểu của chúng ta. Mình chỉ ủng hộ cách thứ hai, vì cách thứ nhất rất khó làm. Kể cả bạn biết đủ các từ đồng nghĩa để paraphrase lại từng từ, kết quả cuối cùng luôn rất khô khan và lủng củng.

Hướng Dẫn Cách Paraphrase Lại Đề Bài IELTS Writing Task 2  

Vậy làm thế nào để paraphrase ý?
Các bạn hãy làm các bước sau:
Bước 1: Xác định vấn đề/thực trạng của đề bài.
Giả sử bạn có một đề bài sau: “Using a computer every day can have more negative than positive effects on your children. Do you agree or disagree?”
Để xác định được vấn đề (problem) hoặc thực trạng (fact) được nêu lên, bạn hãy đặt câu hỏi: đầu bài đang nói đến cái gì (subject), nó làm gì (verb) và làm cái đấy với ai (object)?
Đọc lại đầu bài trên, ta có thể thấy nó đang nói đến việc sử dụng máy tính (using a computer) có ảnh hưởng xấu (have negative effects) lên trẻ con (children). Đây là một vấn đề (problem), vì nó có nghĩa tiêu cực (negative effects).
Bước 2: Viết một câu hoàn chỉnh tiếng Việt: 
Với những bạn tư duy tiếng Anh chưa nhanh, có thể viết lại một câu tiếng Việt đơn giản như sau: Máy tính ảnh hưởng xấu lên trẻ con. Nhớ rằng những bạn có trình độ 6.5+ có thể bỏ qua thao tác này.
Từ câu này, các bạn hãy viết lại nhiều câu tiếng Việt khác có cùng nghĩa, theo ý hiểu của bạn. Cách dễ nhất là đảo chủ ngữ và tân ngữ:
Máy tính ảnh hưởng xấu tới trẻ con => Trẻ con đang bị ảnh hưởng xấu bởi máy tính
Từ chỗ này trở đi, các bạn có thể để “trí tưởng tượng bay xa” và viết câu trên theo đủ các cách mà bạn có thể nghĩ, bắt đầu từ việc giải thích những cụm từ chung chung:
– ảnh hưởng xấu? => ảnh hưởng tiêu cực/ làm hại/ làm ảnh hưởng/ làm trì trệ/ …
– máy tính? => việc sử dụng máy tính/ việc bố mẹ để trẻ con sử dụng máy tính/ việc sử dụng máy tính lâu/ việc sử dụng máy tính thường xuyên/ việc tiếp xúc với máy tính thường xuyên …
– ảnh hưởng tới trẻ con? => ảnh hưởng tới cái gì của trẻ con?=> sự phát triển của trẻ con/ sự phát triển thể chất/ sự phát triển trí tuệ/ sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ nhỏ…
Bây giờ, các bạn hãy ghép lại các từ này lại với nhau, bạn có vô số các câu mở bài mới, giả sử mình chọn câu này:
Việc sử dụng máy tính lâu có những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển về thể chất và trí tuệ của trẻ nhỏ.

 

Test IELTS Free Tại Đây 

 

Bước 3: Xác định lại S + V + O và dịch sang tiếng Anh.
Từ một câu của đề bài là: “Máy tính ảnh hưởng xấu tới trẻ con”, mình có một câu mới toanh, không đụng hàng và rất “nguy hiểm”, đó là: Việc sử dụng máy tính lâu có những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển về thể chất và trí tuệ của trẻ nhỏ.
Hãy xác định lại S + V + O của câu này: S: việc sử dụng máy tính V: có ảnh hưởng O: sự phát triển của trẻ nhỏ
Các bạn để ý là mình bỏ các từ bổ trợ như “lâu”, “nghiêm trọng” và “thể chất” + “trí tuệ” ra bên ngoài. Việc này giúp mình viết một câu đơn hoàn chỉnh mà không bị “nhiễu sóng” bởi các từ khác, tránh việc sai ngữ pháp:
Việc sử dụng máy tính có ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nhỏ.
Use of computers has effects on the development of children.
Chú ý động từ “have” đã chia thành “has”, vì chủ ngữ là “use” chứ không phải “computers”.
Sau khi có câu đơn này, mình thêm các từ bổ trợ vào: “Long use of computers has serious effects on the physical and mental development of children”.
Nghe rất thông minh phải không? Và từ đây, điểm cao hay không là tuỳ thuộc vào việc bạn cải thiện được bao nhiêu từ “đơn giản” trong câu. Ví dụ, câu này có 3 từ đơn giản là “long“, “serious” và “mental“.
Vậy nó sẽ được nâng cấp như sau:
Prolonged use of computers has severe effects on the physical and intellectual development of children.
Cách sử dụng “has… effects” khá giống đầu bài. Nếu muốn nó khác đi nữa, nên mình sẽ sửa dạng “effect” sang động từ “affect”. Vì “affect” là động từ, nên “severe” phải chuyển sang “severely” để bổ trợ.
=> Prolonged use of computers severely affects the physical and intellectual development of children.
Có thể các bạn chưa đến được bước này, nhưng nguyên tắc paraphrase chỉ có vậy. Tóm lại, để paraphrase tốt, các bạn phải xác định rõ chủ vị, dịch theo ý mình hiểu sang tiếng Việt, và viết lại bằng tiếng Anh. Đơn giản thôi mà!