Browsing Category

Ngữ Pháp

Thì Quá Khứ Đơn (Past Simple)

1. Cách Dùng Chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn trong những trường hợp sau: Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Ví dụ: They went to the concert last night. (Họ đã tới rạp hát tối hôm qua.) Diễn tả…
Read More...

Hiện Tại Đơn (Present Simple)

Thì hiện tại đơn là một thì mà chúng ta thường xuyên bắt gặp trong các dạng bài tập, đề thi. Tuy nhiên, một số bạn khó có thể ghi nhớ và vận dụng được thì hiện tại đơn trong quá trình làm bài. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ…
Read More...