Topic Entertainment Hay Gặp Trong Phần IELTS Speaking Part 1

Topic Entertainment là topic bạn sẽ thường gặp phải trong các bài thi IELTS, đặc biệt là trong phần IELTS Speaking. Vậy phải làm thế nào để ăn điểm trong topic này. Hãy cùng About IELTS tham khảo cách lên ideas cũng như cách trả lời ăn điểm nhé!

Topic Entertainment

 

Trước khi bắt đầu viết, bạn nên viết ra các ý tưởng và ví dụ mà bạn có thể sử dụng khi viết, sắp xếp các ý và ví dụ đó vào từng đoạn cho phù hợp. Đây có thể được coi là điều quan trọng nhất.

Nên nhớ rằng, một người viết tốt luôn biết khi nào nên bắt đầu và đến đâu thì kết thúc.

Khi lên ý tưởng, hãy nhìn lại đề bài từ nhiều hướng khác nhau. Ví dụ, nếu đề bài về vấn đề mặc đồng phục của học sinh (whether students should wear uniforms at school), hãy nhìn nhận vấn đề dưới góc độ xã hội, kinh tế, văn hóa và cả tinh thần (social, economic, cultural and the psychological). Đừng chỉ dựa trên cái nhìn của cá nhân mình và áp đặt vấn đề.

Tổng hợp các ý tưởng, chọn lựa cái ưu tiên nên viết và lên dàn bài phù hợp. Nếu gặp đề bài khó, cố gắng tìm ví dụ liên quan tới đề bài và sau đó đặt tên cho các ví dụ mà bạn vừa nghĩ tới.

Việc tìm kiếm ý tưởng cho Task 2 rất quan trọng, và nó quyết định đến điểm số rất lớn. Dưới đây là một số các đề bài, đi kèm là từ vựng và ý tưởng liên quan (topic specific vocabulary) mà bạn có thể tham khảo:

Cùng xem xét ví dụ dưới đây:

Families who send their children to private schools should not be required to pay taxes that support the state education system.
To what extent do you agree or disagree with this statement?Một vài ý tưởng cho câu trả lời ‘completely disagree’:● difficult to calculate the taxreduction● more government staff would be required for this process● we all pay for public services that we may not need e.g.police● poorer people would pay more tax than wealthypeople

● state schools benefit the whole ofsociety

● high quality state education leads to equal opportunities for all

● a well-educated workforce is the key to a prosperousnation

● companies need educatedstaff

● we should all be happy to contribute to publicservices

Sau khi brainstorming, chúng ta sẽ nhóm các ý tưởng và sắp xếp vào 2 đoạn văn thân bài. Cuối cùng, chúng ta có 2 ý chính sau:

1. Reasons why we think the idea would not work, or would be unfair.

2. Reasons why everyone should pay taxes that support state education.

 

Test Free IELTS Tại Đây

 

Ví dụ khác

More and more students are choosing to study at colleges and universities in a foreign country. Do the benefits of studying abroad outweigh the drawbacks?

Các ý tưởng:

Benefits of studying abroad:

● Many students travel abroad to study at a prestigiousuniversity.

● The best universities employ lecturers who are experts in their fields.

● Qualifications gained abroad can open doors to better job opportunities.

● Living in a foreign country can broaden students’horizons.

● Overseas students are exposed to different cultures and customs.

● They can immerse themselves in alanguage.

Drawbacks of studying abroad:

● Living away from home can bechallenging.

● Students have problems with paperwork such as visa applications.

● The language barrier can causedifficulties.

● Students have to find accommodation and paybills.

● Many students feel homesick and miss theirfamilies.

● Some students experience cultureshock. 

Xem thêm: IELTS Speaking Sample Answer topic Entertainment

IELTS Speaking Topic Work Và Study