Browsing Category

Nói

IELTS Speaking Sample Answer topic Reading

Reading là một trong những chủ đề không quá thông dụng như Study hay Work nhưng cũng có tần suất xuất hiện trong IELTS tương đối nên cần chuẩn bị để nếu gặp gỡ nó bạn cũng không bị bối rối nha. IELTS Speaking part 1 topic Reading Do you…
Read More...

IELTS Speaking Topic People: Describe a person

Ở trong phần IELTS Speaking Part 2 sẽ chia thành nhiều dạng câu hỏi khác nhau theo các chủ đề lớn như People, Thing...Và bài viết này sẽ giới thiệu với bạn các cấu trúc hay, cách trả lời câu hỏi Describe a person - chủ đề People nhé. 1.…
Read More...

IELTS Speaking Describe a place

Place description là một trong những chủ đề lớn của IELTS Speaking Part 2. Những đề thi theo chủ đề này đều nên được "thu về một mối" để luyện tập thì bạn sẽ có được khung sườn riêng của mình cho đề thi và tự mở rộng câu trả lời ghi điểm…
Read More...