IELTS Speaking Topic People: Describe a person

Ở trong phần IELTS Speaking Part 2 sẽ chia thành nhiều dạng câu hỏi khác nhau theo các chủ đề lớn như People, Thing…Và bài viết này sẽ giới thiệu với bạn các cấu trúc hay, cách trả lời câu hỏi Describe a person – chủ đề People nhé.

1. Basic information IELTS Speaking Part 2 People

● Format: Độc thoại

● Giám khảo cung cấp một tờ đề bài (topic card) bao gồm đề bài và gợi ý về các ý chính bao gồm trong bài nói.

● 1 phút chuẩn bị & viết dàn ý

● 1-2 phút nói

● Sample:

Describe a famous person you would like to meet. You should say:

– Who he/she is

– Why you want to meet him/her

– Why he/she is famous

– and explain what you would do if you met him/her

2. Brainstorm

When describing a person, you should think about his/her:

● Personality – tính cách

● Qualities – phẩm chất

● Reputation – danh tiếng

● Stories – câu chuyện

● Impact – sức ảnh hưởng

● Work – công việc

● Talent – tài năng

3. Useful vocabulary and structures

● Reputation:

– to be well-known for sth = nổi tiếng vì…

– to have acquired a reputation for sth = đã gây dựng được tên tuổi nhờ…

– celebrity (n): người nổi tiếng

– acclaimed (adj): nổi tiếng, được hoan nghênh

– a … personality (n): người nổi tiếng trong lĩnh vực gì
(Ex: a sport personality = người nổi tiếng trong giới thể thao)

– a household name = cái tên được biết đến rộng rãi

● Talent/ Impact:

– She is a gifted musician

Cô ấy là một nghệ sĩ âm nhạc tài năng.

– She has many hits/ blockbusters.

Cô ấy có nhiều bản nhạc hit/ phim bom tấn.

– She is an accomplished businesswoman.

Cô ấy là một nữ doanh nhân rất thành đạt.

– Taylor Swift took the world by storm with the “Reputation” album.

Taylor Swift đã gây bão khắp thế giới với album Reputation.

– Jennifer Aniston became a household name in the 90s for her appearance in “Friends”

Jennifer Aniston đã trở thành cái tên được biết đến rộng rãi vào những năm 90s nhờ sự xuất hiện của cô ấy trong series Friends.

● Qualities:

– well-educated (adj): được giáo dục tốt

– kind-hearted (adj): tốt bụng

– headstrong (adj): mạnh mẽ

– independent (adj): tự lập, độc lập

– a role model = một hình mẫu lý tưởng

– to lead an exemplary life = sống một cuộc sống mẫu mực

4. People description outline – Dàn ý tả người

– Background information (thông tin nền)

– Qualities/ Reputation/ Achievements (phẩm chất, danh tiếng, thành tựu)

– Story-telling (Kể chuyện)

– Feelings (cảm nhận)

5. Cách viết note trong thời gian chuẩn bị (1 phút)

Sample:

Describe a famous person you would like to meet. You should say:

● Who he/she is

● Why you want to meet him/her

● Why he/she is famous

● and explain what you would do if you met him/her

Who?

– Taylor Swift

– acclaimed musician (nghệ sĩ âm nhạc xuất chúng, nổi tiếng) Why famous?

– songwriting ability (khả năng sáng tác nhạc)

– has acquired reputation for many hits (đã gây dựng danh tiếng nhờ nhiều bản nhạc hit)

Why I want to meet

My role model because:

– independent (độc lập)

– headstrong (mạnh mẽ)

– calm and collected
(từ tốn, lịch thiệp)

Chat over coffee (nếu được gặp sẽ trò chuyện qua cà phê) Story-telling

– Have listened to her music since middle school (đã nghe nhạc của cô ấy từ hồi cấp 2)

– Adore her personality through interviews (yêu mến tính cách của cô ấy qua các buổi phỏng vấn)

Sample answer: Describe a famous person you would like to meet.

A celebrity that I’d be honored to meet is Taylor Swift. Swift is an acclaimed musician who has acquired a global reputation for numerous hits over the past 20 years. She is also widely known for her exceptional song-writing ability.

I started listening to Taylor Swift’s music since middle school. I’ve been a huge fan of hers ever since. I find her tunes incredibly catchy and have always admired her lyrical skills. Also, through watching numerous interviews and talk shows featuring Taylor, I’ve come to adore her calm and collected personality, which is why I’d love to be able to interact with her in person.

Furthermore, Taylor Swift has long been my role model for many reasons. She’s not only a talented musician but also an independent and headstrong woman, who works hard to achieve her goals and fight for what she believes in. She never lets backlash and criticism get in the way of her success. It would be wonderful if I could simply chat with her over coffee about how she has overcome drawbacks in her career. I could learn a lot from that.

(Một người nổi tiếng mà tôi sẽ rất vinh dự được gặp là Taylor Swift. Swift là một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng, được ca ngợi, người đã đạt được danh tiếng toàn cầu với nhiều bản hit trong hơn 20 năm qua. Cô cũng được biết đến rộng rãi với khả năng sáng tác nhạc xuất chúng của mình.

Tôi bắt đầu nghe nhạc của Taylor Swift từ khi học cấp 2. Tôi đã trở thành một người hâm mộ lớn của cô ấy kể từ đó. Tôi thấy giai điệu của cô ấy vô cùng bắt tai và luôn ngưỡng mộ khả năng viết lời của cô ấy. Ngoài ra, thông qua việc xem nhiều buổi phỏng vấn và chương trình trò chuyện có sự góp mặt của Taylor, tôi càng yêu mến tính cách điềm đạm và thu hút của cô ấy, đó là lý do tại sao tôi muốn có thể trực tiếp tiếp xúc với cô ấy.

Hơn nữa, Taylor Swift từ lâu đã trở thành hình mẫu của tôi vì nhiều lý do. Cô ấy không chỉ là một nhạc sĩ tài năng mà còn là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, luôn làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu và đấu tranh cho những gì cô ấy tin tưởng. Cô ấy không bao giờ để những phản ứng dữ dội và những lời chỉ trích cản trở thành công của mình. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể đơn giản trò chuyện với cô ấy qua cà phê về tìm hiểu cách cô ấy đã khắc phục những trở ngại trong sự nghiệp của mình. Tôi có thể học được rất nhiều từ đó).